Szkolenie na programistę MODUŁ I

Moduł wprowadzający do tematu programowania. Wprowadza podstawowe pojęcia, wspólne dla większości języków programowania.:

24h wykłady + 50h praca własna

Koszt Modułu I: 1.800 zł


W ramach modułu opracowany jest następujący zakres wiedzy:

Zakres wiedzy / dzień zajęciowy

Czas

1. Budowa komputera:

 • procesor
 • pamięć RAM
 • dysk
 • peryferia (drukarki, skanery)

2. Język komputerów

 • bit
 • bajt
 • system binarny

3. Wprowadzenie do programowania I

Zmienne:

 • podstawowe (int, char, bool, float)
 • obiektowe (Integer, String, Boolean, Float)
 • void

Stałe:

 • final
 • static

Instrukcje warunkowe:

 • if
 • switch, case

Kalkulator v1

Zaawansowany kalkulator 10h

8h+ 20h

1. Wprowadzenie do programowania II

Pętle:

 • while, do while
 • for
 • foreach

Kolekcje

 • tablica
 • Lista: List / ArrayList / LinkedList
 • Set
 • Queue
 • Map

Aplikacja z przeszukiwaniem zbioru 10h

4h+10h

1. Modyfikatory dostępu

 • private
 • public
 • default
 • protected

2. Metody/funkcje

Kalkulator v2

1. FRONT

 • HTML
 • CSS

Stworzyć własną wizytówkę internetową
(ze zdjęciem lub filmikiem, linkiem, dynamiką- zmiany kolorów, emotkami) --- 10h

8h + 20h

*podsumowanie wiedzy zdobytej w module

4h

Technologie:

 • Java
 • HTML
 • CSS