Szkolenie na programistę MODUŁ II

Wprowadzenie do programowania obiektowego, praca ze źródłem danych i na plikach.

24h wykłady + 50 h praca własna

Koszt Modułu I: 1.800 zł


W ramach modułu opracowany jest następujący zakres wiedzy:

Zakres wiedzy / dzień zajęciowy

Czas

1. Przypomnienie wiedzy z poprzedniego modułu

2. Programowanie obiektowe

 • Klasy
  - ogólna
  - abstrakcyjna
  - wewnętrzna
  - anonimowa

 • pola i metody

 • Konstruktory

 • Interfejsy

 • Obiekty

 • Dziedziczenie

 • przesłanianie

Utworzenie generatora plików

3. Źródła danych

 • REST
 • BAZA
 • WSDL/XML
 • Pliki

ładowanie dużej ilości danych 50 GB (sprawdzić obciążenie pamięci, procesora, zmierzyć czas) --- 20h

8h+ 20h

1. GIT:

 • pull
 • push
 • commit
 • branch
 • merge
 • rebase
 • fetch
 • status

2. Debuger

 • connect
 • breakpoint

utworzenie wlasnego repozytorium, wprowadzenie zmian w osobnym branchu, zmergowanie zmian- 10h

4h+10h

1. Frameworki

 • Spring
 • SpringBoot
 • Maven

2. Anotacje

 • Autowired
 • Controller
 • Override
 • Entity

3. JAR/WAR

utworzenie aplikacji webowej

dokończenie aplikacji webowej 20

8h + 20h

*podsumowanie wiedzy zdobytej w module

4h

Technologie:

 • Java
 • SPRING
 • MAVEN
 • REST
 • GIT
 • HTML / CSS